Tech
9 minutters læsning

Hvad er AI, og hvordan virker det helt basalt?

Mathias Givskov Hansen

Tech Lead

MCB's helt egen Tech Guru. Udover han kan løse selv de mest komplicerede koder, så mestrer han også alt inden for IT-sikkerhed.

Selvom AI har været genstand for megen opmærksomhed og interesse, er der stadig mange, der ikke helt ved, hvad AI egentlig er, og hvordan det fungerer. Og det gør vi noget ved i dette blogindlæg. Vi tager et skridt tilbage og svarer på, hvad AI egentlig er, og hvordan det fungerer. 

Hvordan fungerer AI? Er der noget, vi skal være bekymret over? Det er spørgsmål, mange stiller sig i disse tider, hvor AI stormer frem og tages i brug i alverdens brancher. Og nu forsøger vi at besvare de mange spørgsmål samt be- eller afkræfte nogle af de mange bekymringer og begejstringer, der følger med.

 

 

Hvordan fungerer AI?

Mange har allerede hørt om ChatGPT, og hvordan teknologien kan bruges til at skrive alle mulige forskellige slags tekster fra digte til historier til SEO-tekster til hele artikler. Det kan endda skrive kode til hjemmesider og applikationer.

Det virker fuldstændig vanvittigt, men hvordan virker det sådan helt basalt?

ChatGPT og mange af de andre AIs er det, man kalder en “large language model” (LLM). Det er en model, der er bygget på flere millioner tekster, bøger, artikler, forums, tweets osv. Uden at grave for dybt i det, så bygger man ud fra alle disse tekster en statistisk model, der kan forudsige de næste ord eller tokens, som det hedder i AI/LLM verden.

Det kan sammenlignes med, når du snakker med en, du kender så godt, at I kan afslutte hinandens sætninger. På samme måde kan disse modeller/AIs forudsige de næste ord ud fra det, du skriver til den i tekstboksen.

Nu tænker du måske: “Jamen, når jeg skriver nøjagtig den samme tekst, så giver den ikke altid det samme resultat, hvordan kan det være?”

Og det er et godt spørgsmål. Svaret er, at man i indstillingerne bagved kan fortælle, hvor tilfældigt de næste ord skal komme i. Sætter man disse indstillinger til ikke at være tilfældige, så vil den altid give næsten det samme resultat - ligesom statistik ikke altid er 100%. Du kan ændre dette under ‘Playground’ i ChatGPT under ‘Temperature’, som definerer tilfældigheden:

 

 

Her er 2 eksempler, hvor jeg beder teknologien om følgende “Skriv en kort tekst om vaniljeis” med så lidt tilfældighed som muligt:

 

Eksempel 1:
"Vanilie er en af de mest populære smagsstoffer i verden. Det er en blomstrende plante, der er hjemmehørende i tropiske og subtropiske regioner. Vanilie har en sød, krydret smag og aroma, der er blevet brugt i madlavning og konditori i århundreder. Det er også et populært ingrediens i parfumer, kosmetik og lægemidler."

Eksempel 2:
"Vanilie er en af de mest populære smagsstoffer i verden. Det er en blomstrende plante, der er hjemmehørende i tropiske og subtropiske regioner. Vanilie har en sød, krydret smag og aroma, der er blevet brugt i madlavning og konditori i århundreder. Det er også et populært ingrediens i parfumer, kosmetik og lægemidler."

 

Som du kan se, er de 2 eksempler ens, men hvis jeg derimod sætter tilfældig helt op, så får du 2 vidt forskellige resultater:

 

Eksempel 3:
“Vanilje er en type blomstrende planter som kan brukes til både krydderet og smaksforsterkeren. Planter vokser naturlig i tropiske regioner, og hovedkilden til dets aroma er vaniljebønne, som høstes og tørkes for ekstraktering av kraftig og aromatisk vaniljebønnearoma. Vanilje har mange formål, fra bakverk som vaniljekake og iskrem til parfymer og alkohol.”

Eksempel 4:
"Vanilie er en duftende blomst som hører hjemme i Mexico og Indonesia. Det har en lys, sød aroma, som det bliver brugt til at give smag til en række forskellige produkter. Det er det mest populære krydderi i verden, bruges oftest som en ingrediens i madlavning, is, kager, desserter og endda som en duft."

 

Selvom jeg bad teknologien om at skrive om det samme, blot med tilfældighed, fik jeg to helt forskellige slutresultater. 

Det samme gør sig gældende med andre AIs, ikke kun tekst, men også de AIs, der kan lave billeder og videoer. Der er altså visse ting, man skal være opmærksom på i brugen af AI. Og du skal have samme opmærksomhed, når du beder en sådan AI om at skrive/regne efter matematikkens regler. Se blot på eksemplerne herunder:

 

Okay så far so good, men hvad så hvis vi gør sådan her:

Vent hvad, det er da ikke 10?

Som du kan se, er matematik altså svært for teknologien. Og derfor skal du altså træde ekstra varsomt og bruge teknologien til matematiske udfordringer med omtanke.

Det er dog væsentligt at bemærke, at den seneste version af ChatGPT kan sættes sammen med WolframAlpha, som er en svarmaskine lavet til blandt andet at svare på faktuelle og matematiske spørgsmål og dermed gør det muligt for ChatGPT at regne.

Hvad bliver konklusionen så? 

Konklusionen må være, at AI er en vidunderlig teknologi, der kan løse komplekse problemer, men det er vigtigt at huske på, at det er nødvendigt at have en dyb forståelse af, hvordan teknologien fungerer, og hvordan den kan påvirke resultaterne. Selv små justeringer i indstillingerne kan føre til store forskelle i outputtet, og derfor er det afgørende at være forsigtig med at stole blindt på AI, især når det kommer til matematiske spørgsmål, hvor præcisionen er afgørende.

 

 

Skal jeg frygte for mit job?

Det er nok den mest velkendte bekymring, som AI fører med sig. Og det korte svar er: Nej, men dit job kan ændre sig, da du nu har et nyt værktøj i din værktøjskasse.

Hvis du for eksempel arbejder som tekstforfatter eller content specialist og skriver tekster som artikler, blogindlæg, produktbeskrivelser og SEO tekster, så kan du bruge et værktøj som ChatGPT som inspiration. Teknologien kan bruges til at tage hul på tekstopgaver, og teknologiens resultater kan afføde nye ideer, som er værdifulde i dit arbejde. Du kan også få AI til at skrive en hele eller dele af tekster på en bestemt måde, og på den måde er du pludselig mere en redaktør end forfatter. Du skal dog stadig være kritisk i forhold til det output, teknologien kommer med - og ikke bare stole blindt på den.

Her er et eksempel på en artikel, hvor vi beder AI om at udføre en specifik opgave.

Prompt: “Du er en ekspert inden for AI og journalist. Skriv en artikel om AI og dens kommende impact i fremtiden. Skriv artiklen i en professionel tone. Der skal være 3 afsnit med en tilhørende overskrift.”

Resultatet fra ChatGPT:

Artikel: AI - Fremtidens gamechanger

Artikelens fokus: 
AI er en teknologi, som har revolutioneret mange industrier og vil fortsætte med at gøre det i fremtiden. Denne artikel vil diskutere AI's kommende impact i forskellige sektorer og dens potentiale til at forbedre menneskers liv.

Afsnit 1: AI i sundhedssektoren
AI har allerede haft en enorm indvirkning på sundhedssektoren. Det kan bruges til at forudsige sygdomme og identificere risikofaktorer, og det kan hjælpe med at diagnosticere og behandle sygdomme mere effektivt. I fremtiden kan AI også hjælpe med at skræddersy behandlinger til individuelle patienter og forbedre patientoplevelsen. Derudover kan AI også hjælpe med at forbedre lægemiddeludviklingen og reducere omkostningerne ved kliniske forsøg.

Afsnit 2: AI i transportsektoren
AI har også potentiale til at forbedre transportsektoren i fremtiden. Med selvstyrere teknologi kan biler og andre køretøjer køre mere sikkert og effektivt. AI kan også hjælpe med at reducere trafikpropper og forbedre logistikken i transportsektoren. Dette kan føre til en mere bæredygtig transportsektor og reducere miljøpåvirkningen.

Afsnit 3: AI i journalistik og medier
AI-teknologi har også potentiale til at revolutionere journalistik og medier. AI kan hjælpe med at automatisere rutinemæssige opgaver såsom transskriptioner og oversættelser. Det kan også hjælpe med at identificere fake news og forbedre søgning og analyse af store mængder data. Derudover kan AI også hjælpe med at personalisere nyheder og forbedre læseroplevelsen.

Konklusion
AI-teknologi har allerede haft en enorm indvirkning på forskellige sektorer og vil fortsætte med at gøre det i fremtiden. Det er vigtigt at forstå, at AI-teknologi ikke er en trussel mod arbejdspladser, men snarere et værktøj, der kan hjælpe med at automatisere rutinemæssige opgaver og frigøre tid til mere avancerede opgaver. Men det er også vigtigt at tage hensyn til etiske spørgsmål og sikkerhed, når man implementerer AI-teknologi.

I fremtiden vil AI-teknologi fortsætte med at udfordre vores eksisterende forståelse af, hvad der er muligt. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at undersøge og udvikle AI-teknologi med henblik på at forbedre vores liv og verden omkring os.

 

Resultatet viser, at teknologien hurtigt kan stykke en artikel sammen, som lyder godt. Dog er der ingen kilder eller kildekritik, og det er derfor op til dig at sørge for det. Som du også kan læse, skriver teknologien, hvordan den også kan bruges til oversættelser, hvilket den faktisk præsterer meget godt. Prøv selv med denne prompt: “Oversæt følgende tekst til <sprog>: <tekst du vil have oversat>”. På chat.openai.com kan du udforske teknologien, bede den om at skrive noget bestemt, stille spørgsmål eller få den til at oversætte. Det er gratis at bruge. Men husk at disse tekst AIs ikke præsterer matematik og faktuelle data til korrekthed.

Teknologien kan altså på forskellige måder være et værdifuldt værktøj for dig som tekstforfatter at bruge. Så med andre ord: Du skal ikke frygte for dit job lige nu, men du skal være parat til at bruge AI som et nyt værktøj til at producere mere og være mere effektiv. 

Det næste spørgsmål er så: Hvordan kan AI bruges inden for andre genrer end blot tekst og oversættelser?

 

 

AI til forskellige formål: Kode, billede, video og undertekster

Som tidligere beskrevet kan disse LLM AIs også bruges til andet end tekstproduktion. Lad os tage nogle af dem herunder: 

AI til kode
AI kan også bruges til en anden form for tekst, nemlig til at kode for os. Dog skal man også her være påpasselig og kigge koderne godt efter i sømmene. Men eftersom LLM AIs kan kode, kan teknologien sættes sammen med kodeværktøjer som githubs co-pilot og Amazons CodeWhisperer.

Med disse tilkoblet direkte i sit kodeværktøj, kommer den med forslag til ens kode. Det kan sammenlignes med et pair-program med en junior programør, men disse bliver kun bedre med tiden og kan i fremtiden skrive meget af det kode, vi kalder boilerplate kode.

Githubs co-pilot er også snart med på moden, når værktøjet kommer med en chatfunktion, hvor man kan chatte med koden og stille spørgsmål. En funktion, som helt sikkert vil gøre det nemmere at finde funktioner i koden, og hvordan de virker.

AI til billedproduktion
Der findes også AIs til andet end tekstproduktion. AI kan også anvendes til at generere billeder med eksempelvis værktøjer som Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E osv. Disse AIs har hver især sine styrker og svagheder.

Til at forklare det nærmere får du et eksempel med samme prompt fra 2 af disse forskellige AI billede generatorer. Jeg indtaster følgende som prompt i systemerne: “A monkey on the moon dancing on a skateboard wearing a high hat”.

Resultatet med Stable Diffusion:

 

Resultatet med DALL-E

Som det kan ses, gav det 2 vidt forskellige resultater. Fælles for dem er dog, at det er relativt nemt at spotte, at de er AI genereret. Teknologien er stadig ny, og den bliver bedre, og inden længe kan vi ikke se, at det er en computer, der har genereret billeder som disse.

AI til video og undertekster
Flere har også AIs, der kan generere tekst fra en video, altså hvad der bliver sagt i en video, og dermed kan man hurtigt producere undertekster. Og disse undertekster kan endda også hurtigt oversættes, da det jo som tidligere beskrevet er en af AI’s styrker.

Bonusinfo: Man kan også kopiere ens stemme med AI og bruge den stemme til at få den til at sige det, man skriver til den AI, se bla. Elvenlabs og Bark.

 

 

Hvilke smarte AI tools kan du bruge allerede i dag?

Forhåbentlig har blogindlægget besvaret mange af de spørgsmål relateret til AI, og måske har du fået be- eller afkræftet nogle af dine bekymringer eller begejstringer i brugen af den revolutionerende teknologi. 

Er AI stadig en helt ny verden af farver for dig, så har vi samlet en liste over de AI teknologier og sammensætninger, som du allerede i dag kan lære bedre at kende: 

 • ChatGPT: ChatGPT er en stor sprogværktøj, der kan bruges til at generere sprog og besvare spørgsmål baseret på den kontekst, den præsenteres for. Det kan også bruges til at udføre opgaver som oversættelse, tekstgenerering, tekstklasseificering og meget mereTech AI blogindlæg
 • ChatGPT + plugins: Dette kræver ChatGPT plus medlemsskab, og at du er af de heldige, der får plugin adgang. Men her kan du til gengæld alt.
 • Bing AI: Samme funktion som ChatGPT men plus internetsøgning.
 • Bard: Googles AI søgemaskine, som minder meget om Bing AI.
 • Perplexity.ai: En alternativ søgemaskine i forhold til de to ovenstående.
 • Midjourney: Billedgenerering.
 • Stable Diffusion: Dette er en open-source løsning til billedgenerering, som du selv kan hoste.
 • DALL-E: OpenAIs billedgenerering.
 • ControlNet: Dette er et værktøj til at styre diffusion AIs som Stable Diffusion. Det betyder, at man kan lave en vis stil, som stable diffusion så vil holde sig til. Se bla. denne video, som viser, hvordan teknikken laver en anime.
 • Auto-GPT: Kan hostes selv og prøves her. Denne bruger Open AIs ChatGPT AI modeller til at genere små opgaver ud fra den opgave, du giver den. Derefter researcher den, hvordan disse opgaver skal udføres og bruger denne information til at udføre den næste opgave, som måske er at skrive noget kode samt eksekvere denne kode. Teknologien er imponerende i sig selv og indeholder meget potentiale.
 • Runway Gen-2: Denne AI kan lave video ud fra tekst.
 • Elevenlabs: Klon en stemme, skriv en tekst til den klonede stemme og hør resultatet.
 • Bark AI: En selv hosted open-source af det som Elevenlabs også kan.
 • Segment-anything AI: AI lavet af meta til nemt og hurtigt at segmentere elementer i et billede samt fortælle, hvad der er på billedet, og hvad de forskellige segmenter er.
 • Whisper AI: Omdanner tale fra en video eller lydklip til tekst.
 • Canva Magic: Mange kender allerede Canva, men nu har de også fået en AI til at visualisere dine designs ud fra en tekst.
 • Adobe Firefly: Adobes AI til at designe og generere billeder.
 • FileGPT: Du kan nu chatte med dine PDFer, dokumenter, websites osv.

Dette er blot et udpluk af listen med AI-teknologier. Listen er lang, og vil kun fortsætte med at blive endnu længere, eftersom der konstant udvikles og forbedres AI-værktøjer.

 

 

Sådan bruger MCB AI

AI i MCB.Cloud
Også hos MCB har vi taget AI til os. Vi har implementeret AI i vores egen platform, MCB.Cloud, og den er nu tilgængelig for alle MCB.Cloud kunder. 

I MCB.Cloud kan du finde funktionen alle de steder, hvor du kan se denne dropdown og knap:

Ved at trykke på knappen ‘Generer’, så genererer teknologien en passende tekst i feltet. Du kan også vælge, hvilken tone teksten skal være, og så vil teknologien generer tekst efter dine retningslinjer.

Knappen er tilgængelig på alle SEO-tekster, varebeskrivelser, varegruppebeskrivelser, kursus tekster og meget mere. Du kan faktisk også generere en hel artikel ud fra nogle få keywords og sætninger.

Hos MCB arbejder vi løbende på at forbedre AI i MCB.Cloud, og du endda følge med i udviklingen, se hvad der er i støbeskeen, komme med feedback og forslag til funktionen her.

AI i MCB’s marketingafdeling
Hos MCB har marketingafdelingen taget AI til sig. I et marketing øjemed kan AI bruges til at levere mere effektive kampagner og bedre resultater til kunder. AI-teknologi giver mulighed for at analysere store mængder data og opnå dybdegående indsigt i målgrupper og deres adfærd.

Vores marketingteam bruger blandt andet AI til at analysere søgeord og tendenser for at identificere søgeord, der er relevante for vores kunder, og tilpasse indhold og metatags i overensstemmelse hermed. Derudover er AI brugbar til at optimere content. Ved at bruge AI-teknologi til at analysere data om brugernes adfærd og præferencer kan vi oprette og distribuere content, der er mere effektiv og tilpasset til vores målgrupper.

 

AI-teknologien er en vigtig og spændende udvikling, der vil have stor betydning for vores fremtidige samfund og økonomi. Selvom nogle frygter, at AI vil erstatte deres job, viser erfaringen, at det i stedet kan hjælpe med at automatisere rutineprægede opgaver og frigive tid til mere kreative og strategiske arbejdsopgaver. Du kan bruge AI til en række forskellige formål, såsom marketing, video, tekstproduktion, kode og billedgenerering. Men selvom AI er spændende, skal man også være opmærksom på dens begrænsninger og potentielle risici.

 

 

Kontakt os nu