Tech
7 minutters læsning

Har AI en plads i salgsprocesser?

Louise Dahl Overgaard

Louise er en af vores certificerede HubSpot specialister, som hverdag mestrer Inbound marketingstrategier både for vores kunder og på MCB's egen platform.

Mange er allerede i fuld sving med at bruge AI til både tekstproduktion, kode og billedegenerering. Og dér har det vist sig at være meget populært og effektivt at bruge. Men kan AI også bruges i salgsprocesser?

04_email_16_9

Siden december 2022 er interessen for søgetermen ‘AI-værktøjer’ steget med 292 % alene i USA. Og lige nu arbejder platforme som Google, HubSpot og Microsoft hårdt på at udvikle og forbedre deres egne versioner af AI-værktøjer til at konkurrere med ChatGPT.

Vil man være det bedste AI-produkt på markedet, kræver det hårdt arbejde. ChatGPT har nemlig sat rekorder med det hurtigst voksende brugerantal i historien. Allerede 2 måneder efter lanceringen havde værktøjet 100 millioner aktive brugere, og det er aldrig set før. Det er imponerende, og det høje tal vidner om, at det i den grad er en teknologi, som er aktuel for rigtig mange - og formentlig i rigtige mange sammenhænge.

Selvom det er gået hurtigt, har vi næsten allerede vænnet os til, at vi kan bruge AI til at udvikle diverse indhold med alt fra produktbeskrivelser, SoMe opslag, blogindlæg til billedegenerering. Men et spørgsmål står stadig uberørt: Har AI også en plads i salg, og hvordan vil det potentielt set påvirke salgsprocesser?

Netop dét spørgsmål skal vi forsøge at undersøge i dette blogindlæg.

 

 

Personlige e-mails virker - også i salg!

Personalisering øger svarfrekvensen med op til 142 %, og e-mails med personlige præg er mere tilbøjelige til at blive åbnet, besvaret og delt. Så hvordan kan det nogensinde være en god idé at bruge en teknologi til at generere indhold? Det er da alt andet end personligt. 

Det kan jeg godt forstå, du tænker. Det tror jeg er en skepsis, som de fleste har i brugen af AI.

Selvom AI i virkeligheden nok er alt andet personlig, så findes der metoder, hvorpå du kan anvende AI, der kan gøre det personligt for dig. 

Lad os tage et scenarie. Du er sælger, og du ønsker at række ud til potentielle kunder via e-mail. Det er sikkert en mail, du har skrevet tusindevis af gange før, men måske trænger den til nytænkning og et friskt pust, så du ikke bare skriver det, du plejer. Og så kan du få hjælp og inspiration af AI-teknologien på forskellige måder. Her får du 2 konkrete eksempler, du kan bruge i fx ChatGPT:

Eksempel 1: “Jeg vil sende en e-mail til [indsæt kunde navn/firma] og introducere [indsæt dit virksomhedsnavn]. Mit firma er specialisteret i [beskrivelse]. Skriv en kort e-mail til [indsæt kundens navn/firma], hvor du præsenterer, hvordan [indsæt dit virksomhedsnavn] kan løse [et givet problem/udfordring].”

Eksempel 2: “Mange af mine kunder oplever [indsæt en udfordring/et problem, du ved er velkendt, og som dit brand kan løse]. Derfor ønsker jeg at sende en mail til mine potentielle kunder, der beskriver, hvordan [indsæt dit virksomhedsnavn] kan komme til undsætning. E-mailen skal inkludere relevant data til at underbygge e-mailens formål.”

Disse to eksempler er to konkrete måder, hvorpå du kan diktere for ChatGPT, hvad du har brug for. Jo mere præcis og detaljeret du er, jo mere er du i kontrol og kan sikre dig, at indholdet forbliver autentisk og i rød tråd med dine intentioner.

Hvis du er garvet inden for salg, kan du altid vælge at plukke og slette i det, ChatGPT giver af indhold retur. Det kan også være, at du skal have ChatGPT til at modificere og forbedre indholdet over flere omgange, så du til sidst kan sidde med det bedste resultat. Og dét kan være en stor gevinst i en travl hverdag, hvor det skal gå hurtigt, og du skal have mange salgsmail igennem.

Hvis du derimod ikke er så garvet inden for salg, kan det kun være endnu mere værdifuldt. Det er en god inspirationskilde til at skrive salgsmails, som du måske ikke er vant til at arbejde med.

 

 

Hvad siger sælgerne selv om AI i salgsprocesser?

Det er altså i praksis muligt at bruge AI i salgsprocesser i form af fx e-mails. Men det virkelige spørgsmål bliver: Er det realistisk, at sælgere vil bruge AI i deres vante salgsprocesser?

Den eneste måde at få besvaret dét spørgsmål er ved at spørge dem, det hele handler om. Derfor har vi taget en af vores erfarne salgskonsulenter hos MCB med på råd.

Rasmus har arbejdet som Customer Manager hos MCB i flere år, og til spørgsmålet svarer han ret tydeligt, at AI har en kæmpe indflydelse, og at det sagtens kan bruges i salgsprocesser. Spørgsmålet er mere hvordan og i hvilket omgang, man bruger det til salg.

Han fortæller, at kunstig intelligens først og fremmest er et godt værktøj til at forstå nuancer - helt basalt. Det er et redskab til at håndtere kompleksiteten i salgsprocesser. For eksempel når han har en salgside, der skal pitches for en kunde, så foretrækker han at bruge AI som sparringspartner til at forstå de forskellige perspektiver af sagen og eventuelle modargumenter, der kan være til sagen.

AI er et interessant og værdifuldt værktøj i en salgsproces.
Det fungerer som en "sparringspartner" med henblik på at afdække så mange vinkler som muligt tidligt i et projekt, og dermed mindske risikoen for overraskelser senere i processen, og med de rette input kan AI levere overraskende velfunderede indikationer på et projekts forventede omfang. 
 
Det er vigtigt at pointere, at trods AI's mange muligheder, er det vigtigt at fastholde et kritisk blik på det output som leveres og altid sætte det i relation til den givne case eller de rammer, en kunde opererer indenfor. 
 
Når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt, at et så ungt værktøj allerede har så brede applikationsmuligheder som det har.

Rasmus Høegh Refstrup, Customer Manager hos MCB

Kundeforståelse er altafgørende for overhovedet at have succes med salg. Derfor er det vigtigt altid at have forståelse for kundens situation. Og her kan kunstig intelligens hjælpe med at se flere sider af samme sag, som man som sælger måske ikke selv har overvejet. Det er blot én måde, hvorpå AI med fordel kan anvendes i salg. 

Derudover fremhæver Rasmus, at AI kan være et både hjælpsomt og effektivt værktøj at bruge til salgsmails. Dog bruger han det altid med en vis omtanke. Det er godt at bruge indledningsvist i en travl hverdag, hvor man kan være løbet tør for inspiration eller de skarpe formuleringer. AI kan give de kreative indspark, man står og mangler. Herefter vil Rasmus altid meget selektivt udvælge, hvad der kan bruges og ikke. Derfor vil han heller aldrig bruge det output, AI kommer med 1:1 i en salgsmail. En god mail til en kunde eller potentiel kunde har brug for et personligt touch, som kun Rasmus selv kan levere qua hans mange års erfaring i branchen.

 

 

Fordele ved at bruge AI i salgs e-mails

Der findes forskellige måder, du kan anvende AI til salgs e-mails. Og det er også forskelligt i hvilket omfang, man har brug for og lyst til at bruge teknologien i praksis. Men uanset hvordan og hvor meget kan AI genererede salgs e-mails lette og forbedre salgsteamets arbejde på flere områder:

Sparer tid
Undersøgelser viser, at de fleste sælgere bruger 21 % af deres tid på at skrive e-mails. AI-producerede e-mails kan derfor hjælpe med at spare tid ved at automatisere manuelle, hverdagsagtige opgaver som at formulere det samme om og om igen, undersøge kundedata og udarbejde standard e-mailskabeloner.

Bedre indhold
Ikke alle er ordsmede, og det kan være svært at producere indhold til mails, som skal være både korrekte, præcise og interessante. AI kan hjælpe salgsteamet med at generere gode ideer og skabe effektive e-mails, der vækker interesse og uden fejl.

Personalisering
AI kan opfange signaler for at tilpasse e-mails baseret på kundedata. Alt efter hvilket input du giver AI, kan den sortere gennem potentielle kundeemner, identificere de rigtige kontakter og komme med anbefalinger herefter.

Effektivitet
Når personalisering, bedre forståelse af kundernes behov og produktiv brug af salgsmedarbejdernes tid kombineres, kan kunstig intelligens være et effektivt værktøj til at fremme virksomhedens effektivitet.

Dette var blot et udpluk af de væsentligste fordele ved at tage AI til sig i salgsprocesser. Mange af dem vil afhænge af, hvilket omgang du ønsker og er villig til at implementere AI i salg.

 

 

Ulemper ved at bruge AI i salgs e-mail

Vi har brugt meget energi på de mange fordele, der er ved at bruge AI i salgsprocesser. Men alt er ikke nødvendigvis fryd og gammen.

AI kommer med sit eget sæt af risici og begrænsninger. Her er 3 ulemper, du skal være opmærksom på med fx AI-genererede salgs e-mails:

Menneskelig sans og forståelse
Hvor kraftfuld AI end er, er den stadig afhængig af menneskelig input. AI kan ikke forudse nuancerede kundebehov og tage stilling til komplekse salgssituationer. Teknologien afhænger af din evne til at give de nødvendige og præcise inputs, den har brug for. Jo bedre, du som menneske mestrer den opgave, jo bedre resultat får du fra AI. Og det er i sig selv en ulempe, fordi det sætter høje krav til dig og dine inputs.

Kræver rige datasæt
AI kan ikke opfange kundesignaler uden et stort datasæt at trække fra. Hvis data er ufuldstændig eller utilstrækkelig, så er AI muligvis ikke i stand til at give nyttig indsigt til at forbedre salgsprocesser og personalisere indhold.

Bekymringer om privatlivets fred
For at få succes med AI kan det i nogle tilfælde kræve adgang til kundedata - selvfølgelig altid efter lov og regler. Og dette kan føre til moralske og etiske udfordringer med privatlivets fred og væsentlige sikkerhedsproblemer. Virksomheder skal altid sikre, at kundedata opbevares sikkert og fortroligt for at beskytte kundernes privatliv. Derfor er det vigtigt at understrege, at brugen af AI bør og skal anvendes med omtanke!

 

Eksempler på AI-værktøjer til salgsprocesser

Hvilke AI-værktøjer kan man bruge til salg?

Blogindlægget har allerede berørt brugen af ChatGPT som AI-værktøj i salgsprocesser. Men der findes også en række andre værktøjer, der kan være relevante at bruge:

 1. ChatSpot
  ChatSpot er en AI-drevet chatbot-platform, der fx kan bruges til at automatisere kundeservice og salgsinteraktioner. Den kan integreres i salgs e-mails og give øjeblikkelige svar på spørgsmål, guide potentielle kunder gennem salgsprocessen og øge engagementet.
 2. Jasper
  Jasper er en AI-assistent specielt designet til salgsprofessionelle. Den kan analysere store mængder data, generere indsigtsfulde salgsrapporter og foreslå skræddersyede salgsstrategier.
 3. Lavender
  Lavender er en AI-platform, der bruger naturlig sprogforståelse til at generere sammenhængende og grammatisk korrekte sætninger. Ved at integrere Lavender i salgs e-mails kan man skabe professionelle og velformulerede budskaber.
 4. Flowrite
  Flowrite er en AI-baseret tekstforfatter, der kan bruges til at hjælpe med at formulere salgs e-mails hurtigt og effektivt. Den kan generere indholdsforslag, forbedre formuleringen og give inspiration til at opbygge overbevisende argumenter og salgsbudskaber.
 5. Lyne
  Lyne er en AI-platform, der bruger maskinlæring til at optimere indholdet i salgs e-mails. Ved at analysere historiske data kan Lyne foreslå ændringer og forbedringer i e-mailstrukturer, formuleringer og call-to-action, hvilket resulterer i mere effektive og overbevisende salgs e-mails.

De forskellige AI-værktøjer, der er tilgængelige til salgs e-mails, kan give helt nye muligheder til at forbedre salgsstrategier og øge effektiviteten. Ved at tage disse værktøjer i brug kan virksomheder styrke deres salgsindsats, få inspiration og effektivisere hverdagen.

 

Så hvad bliver konklusionen? Har AI en plads i salgsprocesser?

Der kan vist ikke sås tvivl om, at AI har en plads i salgsprocesser. Det handler mere om, hvor stor en plads du tildeler teknologien i dine vante arbejdsgange. AI har potentiale til at hjælpe, effektivisere og inspirere salg på forskellige måder både i mails og forståelsen af de mange nuancer i en salgsproces. Hos MCB bliver AI brugt som en sparringspartner, når tiden og kreativiteten kan være knap. Dog er det altid med en vis omtanke og tillid til, at sælgeren ved bedst og har det sidste ord.

 

 

Kontakt os nu