Umbraco
6 minutters læsning

Er det tid til at bygge nyt Umbraco site? 5 afgørende tegn

Bo Hedegaard

Director, Partner

Bo er direktør og medejer hos MCB. I mange år har han særligt arbejdet inden for uddannelsessektoren, hvad han har hjulpet voksen- og efteruddannelser med at styrke den online tilstedeværelse.

Det digitale førstehåndsindtryk er afgørende, og derfor er det vigtigt at holde dit Umbraco site opdateret. Men hvornår er det tid til at bygge nyt?
Der er flere tegn, der indikerer, at det er tid til fornyelse og forbedring, hvis du fortsat vil have en effektiv online identitet - men det er ikke alle, der er lige tydelige.
Lad os tage et kig på dem.


Umbraco opgradering

Nogle gange vil det være tydeligt, at en hjemmeside bør genopbygges. Det kan fx være, at du har tillagt en ny designstil, fået et andet logo eller oplever behov for at blive re-brandet.
Det er alt sammen væsentlige ændringer, der ofte kræver et nyt online udtryk. Og tit er det også allerede tænkt ind i den større strategi.
Opdateringen er derfor forventelig.

Det kan også være, at du oplever et site, der ikke længere lever op til dine standarder for bl.a. sikkerhed, hastighed eller nødvendige funktioner. Og så er det ofte også en opdatering, der kigges mod. På den måde sikres det, at dit site flyttes på den nyeste Umbraco-version, og du vil kunne nyde godt af den seneste sikkerhed, ydeevne, funktionalitet, support og kompatibilitet.

I begge tilfælde er der tale om åbenlyse situationer. Du ved, at de sker, og derfor kan du også lang tid forinden forberede dig og tage de nødvendige skridt for at komme godt gennem en genopbygning.

Men der er flere tegn, som du bør være opmærksom på.
De er ikke nær så tydelige, og derfor er de lette både at overse og glemme. Og det er ærgerligt. De kan nemlig have stor betydning for dit online virke og dermed din forretning generelt. Og særligt over tid vil du opdage, at disse tegn kan gå fra at være små og diskrete til pludselig at være meget indlysende.
Det er derfor bedre at gribe dem forinden.

 

Når engangsløsninger er blevet normen frem for undtagelsen

Når en hjemmeside bruges aktivt, er det naturligt, at den udvikler sig væk fra sin oprindelige tilstand. Det skyldes, at det er næsten umuligt at forudse hver eneste variation af indholdstype, layout eller brugeradfærd allerede i den planlægningsfase, der går forud for arbejdet med din hjemmeside.

En sådan udvikling kan dog ofte føre til, at indholdsredaktører regelmæssigt må ty til HTML-kodning eller andre tekniske 'hacks' for at tilpasse hjemmesiden de skiftende behov. Og lige præcis den praksis kan være en indikator på, at din hjemmesides nuværende struktur ikke længere opfylder de behov og krav, som både brugere og forretningsstrategier stiller.

Et centralt mål med et Umbracos indholdsbibliotek er netop at skabe en ramme, der bl.a. giver mulighed for at udføre en effektiv digital strategi, som både repræsenterer brandet, understøtter brugerens rejse på hjemmesiden og bidrager til at opnå konverteringsmål.
Så når det system ikke længere fungerer optimalt, kan det blive problematisk.
Du kan fx opleve, at din branding bliver inkonsekvent, fordi redaktører må improvisere for at overholde designstandarder. Og måske vil brugeroplevelsen og hjemmesidens overordnede funktionalitet blive forringet, når den oprindeligt tiltænkte struktur af indhold og navigation ændres utilsigtet.

På et tidspunkt kan hjemmesiden også være fyldt med så mange hacks, at det kan være svært at finde hoved og hale mulighederne - som så pludselig bliver til stopklodser, begrænsninger og ikke mindst frustrationer. 

Når redaktører uden udviklingserfaring justerer i hjemmesidens kode, kan du desuden risikere, at din hjemmeside ikke længere er responsiv eller kompatibel på tværs af forskellige browsere. Og det kan gå hårdt ud over bl.a. SEO-optimeringen og den generelle brugervenlighed.

At finde de 'små' og 'smarte' løsninger vil derfor ofte være starten på en ond cirkel. 

Så overvej lige, hvor mange 'hacks' er der lavet på dit Umbraco site? Og hvor ofte støder du på forhindringer, som du må løse med nye tricks?

 

Når I gennemgår fundamentale ændringer i din virksomheds strategi

I en konstant udviklende digital verden er det afgørende, at en hjemmeside kan tilpasses forandringer.

Redaktører på en hjemmeside står ofte over for at skulle foretage små justeringer såsom at opdatere sider til kampagner eller ændre navigationsstrukturer - det gælder særligt under højtider.
Og de ændringer bliver meget mere komplekse, når der sker større skift i de digitale strategier. Det kan fx være, at I pludselig skal forholde jer til nye tilgange til kundeengagement eller ændringer i branding og kommunikation.

I sådanne tilfælde er der behov for en dybtgående evaluering af, hvordan hjemmesidens struktur og indhold støtter de nye mål. Når strategien ændres, er det nemlig tit sådan, at hjemmesidens nuværende opbygning ikke længere matcher de nye behov. Der kan være brug for nyt design, en anden menustruktur eller en hel ny-tænkning af hjemmesiden.

Hvis strategiændringerne indebærer nye måder at nå kunder på eller ændret kommunikationsmetoder, bliver det måske tydeligt, at hjemmesiden pludselig kan stå i vejen for en succesfuld implementering af den nye strategi frem for at være den hjælpende og bidragende faktor.
Og så er det tid til en genopbygning.

Strategiopdateringer kan også omfatte integration af ny teknologi.
Og i det tilfælde er det vigtigt at huske, at ikke alle Umbraco-versioner er kompatible med nye værktøjer og teknologier. Hvis dit nuværende setup ikke tillader tilstrækkelig integration med fx digitale marketingværktøjer, kan det være en indikator på, at du vil støde på tekniske begrænsninger i fremtiden.
Og det kan også være en grund til at opgradere.

En hjemmeside, der kan understøtte en dynamisk og foranderlig digital tilstedeværelse, er derfor afgørende for at kunne reagere effektivt på skiftende markedsforhold og forbrugerpræferencer. Mens en platform, der begrænser denne fleksibilitet, kan resultere i, at din hjemmeside forældes og bliver irrelevant. Og det kan have alvorlige konsekvenser for virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder.

Og så er det også sådanne begrænsinger, der kan mindske graden af sikkerhed. Det gælder fx datasikkerhed og GDPR - emner der i dag stilles meget høje krav til - og generel compliance, herunder WCAG (Web Content Accessibility Guidelines el. webtilgængelighed).

 

Når I oplever vækst i både team og processer

Når et team vokser, og der kommer flere bidragsydere til, øges behovet for et mere avanceret samarbejde. Det er noget, der kan udfordre eksisterende systemer - særligt når arbejdsprocesserne skal understøttes.

En begrænset platform kan derfor hurtigt blive en flaskehals, der hæmmer teamets effektivitet og vækstpotentiale - især når det gælder håndtering af øgede arbejdsbyrder eller strømlining af processer. Noget der gælder både for positiv vækst, hvor teamet udvides og situationer, hvor arbejdsbyrden skal effektiviseres blandt få medarbejdere.

Det er noget, der signalerer behovet for at opgradere den nuværende platform til en version, der kan tilpasses og understøtte et voksende teams behov. På den måde sikres konstante, produktive arbejdsprocesser, der også er grundstenen for kreativitet og innovation.

Er din virksomhed på en ældre version af Umbraco, kan I været gået glip af en lang række opdateringer til bl.a. Backoffice - stedet, som netop har til hensigt at gøre det nemt for nye brugere at komme i gang, hvad end det gælder indholdsredaktører, udviklere eller den webansvarlige.
Det er altså Backoffice og de mange funktioner, der her findes, som sikrer, at teams kan arbejde effektivt sammen uanset individuelle færdighedsniveauer.

Når teamet vokser, bliver der brug for yderligere funktionalitet ift. fleksibilitet og tilpasning, og en ældre version kan betyde begrænsinger i netop standardfunktionaliteter. Det kan fx gøre det næsten umuligt at skalere og håndtere den øgede trafik uden, at der skal gåes på kompromis med vigtige områder såsom ydeevnen.

Flere personer betyder også behov for øget sikkerhed.
Umbraco er forpligtet til at tilbyde sikre løsninger med regelmæssige opdateringer og patches - dog kun på de seneste 2 versioner.
Så overvej lige et øjeblik, hvor godt dit site er beskyttet med trusler for dit team, for dine brugere og for din forretning generelt.

 

Når I er nødt til at tage økonomiske hensyn

Under økonomiske usikkerheder bliver marketingbudgetter og -resultater grundigt undersøgt - især i forbindelse med hjemmesideplatformen. En høj licensomkostning på platformen kan udgøre en tung byrde for et allerede stramt budget, og det kan nødvendiggøre væsentlige beslutninger om platformens fremtid.

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at en dyr platform eller licens ikke altid er den bedste løsning for alle behov. Og derfor er det værd at undersøge, om der findes omkostningseffektive alternativer, der stadig opfylder de tekniske behov, du har - mange virksomheder får særlig stor glæde af Umbraco Cloud.
Med Cloud oplever flere en licensbesparelse, mens platformens evne til at skalere og tilpasse sig eventuelt voksende behov imødekommes.
Der er altså her tale om at nedbringe TCO (Total Cost of Ownership), da omkostningerne ofte er højere, når en løsning ikke driftes 'hjemme', som netop Cloud er i stand til. 

Selvom at alternativerne kan reducere bl.a. licensomkostninger, er det vigtigt, at der ikke bliver gået på kompromis med effektivitet. Det handler derfor om at finde et ståsted, der giver økonomisk fleksibilitet, og som samtidig gør det muligt at udføre strategier mest effektivt.

En sådan overgang kan åbne døre for nye muligheder og innovation. Og den kan gøre det muligt for teams at investere i andre vigtige områder såsom indholdsskabelse, brugeroplevelse og kundeengagement.

 

Når det nuværende setup forældes

Det kan være en udfordring at erkende, at en Umbraco-version er forældet. Men en forældet softwareversion kan indikere et presserende behov for genopbygning af dit Umbraco site. Det gælder både ift. sikkerhed, når det omhandler data og GDPR, det gælder compliance og dermed WCAG, det gælder omkostningerne og meget andet. 

Vælger du at overse nødvendige opgraderinger, skaber du på sigt både sikkerhedsmæssige og funktionelle problemer efterhånden, som du kommer bagud med de forskellige versioner. Og det er derfor vigtigt at forholde sig til dem i opløbet - og nogle gange kan det faktisk vise sig mest omkostningseffektivt med en total genopbygning frem for at forsøge at reparere et forældet system - som måske er fyldt med 'smarte' hacks. Særligt hvis du er tilstrækkeligt bagud med versionerne.

Processen åbner desuden for muligheder for at genoverveje din hjemmesides design, funktionalitet og brugeroplevelse samt at opdatere teknologien for at imødekomme standarder og forbrugerbehov.

Genopbygningen kan derfor være en chance for at skabe en mere robust, sikker og brugervenlig hjemmeside, som kan modstå udfordringer og levere bedre resultater.

 

Kontakt os nu