Cloud
5 minutters læsning

AI content i Cloud

Mathias Givskov Hansen

Tech Lead

MCB's helt egen Tech Guru. Udover han kan løse selv de mest komplicerede koder, så mestrer han også alt inden for IT-sikkerhed.

Kender du til AI features i Cloud? Og ved du, hvordan de kan hjælpe dig med at effektivisere din hverdag? Når du arbejder med produkter, SEO eller artikler i Cloud, så kan AI-funktionerne hjælpe dig, så dit arbejde ikke bare klares hurtigere, men også nemmere.
Se hvordan herunder.

Lead ad - MCB.dk (1080x1080)

Cloud er en platform til både B2C og B2B med særligt udviklede funktionaliteter.

I en travl verden skal du kunne yde den service, som gør det nemt for forbrugerne at handle hos dig. De forventer en nem og hurtig adgang til information og indkøb af varer.
Med Cloud er der derfor tale om et optimeret arbejdsredskab i et opdateret og tidssvarende design, der kræver færre kliks, og som har fokus på defactor standard / UX til funktioner. Det betyder, at Cloud giver en optimal redaktøroplevelse.

Cloud er selvfølgelig baseret på den nyeste Microsoft teknologi. 
Derfor har du mulighed for at samle CMS, e-commerce og PIM i én samlet løsning. Og du kan få en direkte integration til dit POS- og / eller ERP-system, så du både hurtigt og nemt kan skubbe data mellem de systemer, som du anvender for, at dagligdagen kommer til at hænge ordentligt sammen. 

Du vil med Cloud opleve en simpel og intuitiv navigation, en minimering af kliks samt loadtid og et gennemgående tema, som sikrer, at det er muligt at afslutte en arbejdsgang i det samme flow - noget, der med AI er blevet endnu lettere og meget hurtigere.

Så hvordan kan du bruge AI i Cloud?

 

Skriv fængende produkttekster på få minutter

Mange webshops består af et meget stort antal produkter. Og ofte kommer der konstant flere til. Det betyder, at der altid er arbejde ift. produktbeskrivelser og -tekster, der skal laves. Det er noget, der tager tid, og det kræver fantasi og kreativitet. Det er nemlig ikke altid helt let at opfinde den fængende tekst, der sikrer køb af et produkt - særligt ikke hvis flere produkter ligner hinanden.

Og så skal vi også huske, at rigtig mange webshops tilbyder salg på forskellige sproglag. Det betyder, at du ikke blot skal opfinde dine mange tekster, du skal også sørge for, at de bliver oversat. Sikke et arbejde!

Det er heldigvis en af de fornemmeste opgaver til AI-funktionerne i Cloud. Med Clouds AI features kan du få skrevet dine produkttekster ganske nemt og senere oversat til alle dine ønskede sprog. 

Sådan gør du:
Log ind i Cloud og klik dig frem til et af dine produkter uden tekst.
Det kan fx se sådan her ud. Her ser du kun et navn på produktet, men der er ingen tekster, der beskriver det.


Cloud


Der er først og fremmest behov for en 'Kort beskrivelse', så lad os starte med den.
Du har to muligheder. Enten lader du feltet stå tomt, så AI-funktionen får fuld frihed til at skrive en tekst, eller også skriver du selv nogle få stikord ind i feltet, som AI-funktionen kan tage udgangspunkt i. Det kan være ord eller hele sætninger.
Herefter vælger du tonen på din tekst, klikker på 'Generer', og AI-funktionen vil så komme med et forslag til en kort beskrivelse, som du kan tage udgangspunkt i og få inspiration fra. 

I eksemplet herunder skriver vi nogle få ord ind i feltet, og vi vælger, at tonen skal være 'Sælgende'. 

Cloud


Og vi klikker på 'Generer'.


Cloud

Der er nu blevet genereret en fin, kort beskrivelse - på få sekunder.

Er du ikke tilfreds med den, kan du forsøge dig frem igen evt. ved at skrive andre ord eller sætninger ind i feltet som inspiration til AI-funktionen eller ved at vælge en anden tone. 

De resterende tekster på produktet kan udfyldes ved hjælp af AI på samme måde. Og som med de fleste andre AI-værktøjer vil du opleve, at dine tekster gradvist bliver bedre efterhånden, som du udnytter AI-funktionerne. Det skyldes, at værktøjet hele tiden bliver klogere og lærer om dine produkter.
Hver gang du giver en ny kommando, fodrer du altså værktøjet med viden.

 

Oversæt dine produkttekster til alle dine sprog

Det er en fordel at tilbyde dine varer på flere sprog. Det skaber en tryghed hos dine kunder, og det viser, at du gerne gør en ekstra indsats for at tilgodese de forskellige markeder. Der kan dog igen være et stort arbejde forbundet med de mange oversættelser, og derfor er det tit den opgave, der bliver skubbet til sidste øjeblik.

Det kan betyde, at du har ét primært site, som viser dine produkter fra deres bedste side, har gode tekster, flotte billeder og generelt er gennemarbejdet, mens du har flere primære sites på andre sprog, som halter en smule efter - især ift. tekstarbejde. 

Derfor bør du også bruge Clouds AI-funktioner til dine oversættelser. 

Sådan gør du:
Log ind i Cloud og klik dig frem til et af dine produkter, som mangler en oversat beskrivelse. Klik så på 'Oversæt' oppe i højre hjørne.

Cloud


Ved et klik på 'Oversæt' vil du opleve, at der kommer en pop-up frem på din skærm. Via denne skal du vælge, hvilket sprog du vil oversætte dit produkt fra (som standard vil der være valgt det sprog, du befinder dig på) og hvilket sprog, du vil oversætte til.

Du kan desuden vælge, om du vil overskrive en tekst, hvis der i forvejen findes en på det sprog, du er i gang med at generere en tekst til. Der vil som standard aldrig være valgt 'Overskriv allerede oversatte tekster'. 

Cloud


Ved at klikke på 'Oversæt' i pop-uppen genereres din tekst på det ønskede sprog, og du kan efterfølgende klikke dig tilbage til dit valgte produkt og se, at det nu findes i flere sprog-versioner. 

Cloud


Husk, at AI ikke ved alt. Derfor er det altid vigtigt, at du gennemgår de tekster, som du får genereret. Ikke nok med at teksterne kan være fejlfyldte ift. informationer, så kan der også være oversættelser, der kræver en menneskelig indblanding.

Brug derfor AI som et værktøj til inspiration og hjælp.

 

Sørg for SEO-tekster til dine produkter

SEO kan være en kompleks og vanskelig disciplin. Og fordi SEO kræver tid og vedholdenhed kan det være svært at opnå og opretholde en høj placering. Ikke desto mindre er SEO en afgørende disciplin at have styr på, hvis du ønsker succes online. En dårligt optimeret hjemmeside kan betyde tabt synlighed, lavere trafik og færre potentielle kunder.

Derfor kan AI-funktionerne i Cloud selvfølgelig også hjælpe med dine SEO-tekster.

Som med teksterne ovenfor kan du skrive ord eller sætninger ind i 'Title tag' og / eller 'Meta Description' samt vælge den ønskede tone for teksterne, så du giver AI noget at arbejde ud fra. Men du kan også blot lade felterne stå tomme, hvorfor AI-funktionen så i stedet vil bruge produktteksterne som inspiration.

Cloud


Uanset hvordan du vælger at bruge AI-funktionerne, kan du forsøge dig frem igen og igen. Du kan altså samarbejde med AI, indtil du når frem til de tekster, der giver mest mening og bedst værdi for dig og din webshop.

 

Her kan du også bruge AI i Cloud

Det er gjort nemt for dig i Cloud. Alle de steder, hvor du har mulighed for at bruge den smarte AI-funktion, vil du nemlig finde knappen 'Generer'. Og alle steder fungerer som beskrevet ovenfor. Du kan fodre funktionen med få ord eller sætninger eller lade felterne stå helt tomme, og du kan evt. vælge en tone for teksterne. Når du klikker på knappen 'Generer' vil en tekst blive skrevet lige for øjnene af dig.
Det tager derfor kun få sekunder at nå frem til et forslag til en tekst.

Og det er særligt givende, når du skal lave en Artikel. Her kan du bruge AI på tre forskellige måder:

1. Skriv sektioner
Du kan skrive hele sektioner til dine artikler med hjælp fra AI. Du skal blot at gå ind på en artikel i Cloud og tilføje en ny sektion eller vælge at redigere en sektion i en allerede eksisterende artikel og klikke på 'Generer'.

Vær opmærksom på, at AI ved nye sektioner vil bruge de forrige sektioner som kontekst. 


Cloud


2. Oversæt artikler
Alle dine artikler kan du oversætte på samme måde som dine produkttekster. Du skal altså bare klikke på knappen 'Oversæt' oppe i højre hjørne, vælge sprog og vente i få sekunder, så vil AI-funktionen sørge for at oversætte hele din artikel til det valgte sprog. 


Cloud

 

3. Generer hele artikler
Ved blot nogle få stikord og / eller sætninger samt 2 kliks kan du generere helt nye og færdige artikler (husk, at du altid skal tjekke teksterne fra AI-funktionen grundigt igennem). Du skal bare logge ind i Cloud, finde frem til din artikelliste og klikke på 'Generer artikel'. Herefter vil en pop-up med mulighed for at indskrive stikord og vælge tone komme frem og generere din artikel. Når din artikel er færdig, kan du gemme den og efterfølgende redigere den som normalt. 


Cloud


På den måde kan der være rigtig meget tid sparet.

Husk, vi står altid klar til at hjælpe dig med de forskellige AI-muligheder i Cloud. 

 

Kontakt os nu