Tech
7 minutters læsning

Er byggeklodser e-handels svar på composable commerce?

Annemette Rosenkilde Lucas

Marketing Manager

Annemettes specialeområde er inbound marketing. Med flere års erfaring først som E-mail Marketing Specialist, senere Marketing Automation Specialist og nu certificeret HubSpot specialist, er hun i dag ansvarlig for MCB's interne marketing.

Markedet er omskifteligt. Kundernes adfærd ændrer sig. Der er konstant nye tendenser, vi skal være opmærksomme på. Og det stiller forandrede krav til den digitale tilstedeværelse.
Composable commerce er en tilgang, der gør det muligt at imødekomme de dynamiske behov og skabe digital vækst på et agilt grundlag.


Composable commerce

Det er lidt ligesom med byggeklodser.

De kan skabe et enormt kaos ud over hele gulvet. Der er et virvar af farver, størrelser og former. Og det kan være rodet - måske endda uoverskueligt. Men midt i alt den uorden kan du også finde løsninger, klarhed og struktur. Det handler bare om at begynde at bygge, om at se mulighederne og at forsøge sig frem.

Klodserne kan du samle, skille ad og sætte sammen på ny. Du kan fjerne, tilføje og opdage nye muligheder. Du kan lade din kreativitet få frit løb og fantasere dig til nye måder at tilpasse de mange klodser på. 
Det er spændende. Det kan være udfordrende. Men det er innovativt. Og pludselig har du skabt noget nyt.

Og det er lige præcis der, den gyldne løsning er - indtil du skiller den ad, prøver igen og skaber noget andet. Og noget bedre.

Sådan er det også med composable commerce.
Og derfor er composable commerce måske e-handels svar på LEGO.
Det er din mulighed for at skabe en unik byg-selv e-handelsoplevelse.

Det lyder sjovt - og det er det også. Men det er mest af alt et strategisk valg at drive forretning på den måde. Derfor kræver det også et funderet grundlag, en enorm viden om de mange systemer, som findes derude (det er et fuldtidsarbejde i sig selv) og måske, at du er en lille smule modig og klar til at satse.

Men er det vejen til succes?

Hvis vi tager et kig på nogle af de primære tal fra E-handelsanalysen fra første halvår af 2023, fremgår det, at næsten halvdelen (48%) af danskerne har handlet online i løbet af den seneste uge, mens hver femte forbruger (20%) kan se sig selv handle samtlige varekategorier online.

Ikke nok med at forbrugerne søger mod e-handel, så er god e-commerce inden for samtlige brancher altså vigtigere end nogensinde! Og derfor bør du bygge den løsning, der tilgodeser dine målgrupper - composable eller ej.

 

Hvad er composable commerce? Alternativet til en ‘one size fits all’-løsning

Composable commerce er en innovativ tilgang til e-handel, der inden for de senere år har nydt stor opmærksomhed inden for forretningsverdenen. Det er nemlig en løsning, der med sin fleksibilitet tillader hurtig tilpasning til markedsændringer og kundebehov, og den kan fremme innovation.
Alt sammen noget, der kan betyde øget konkurrencefordel.

Tænk sig, hvad det kaos af byggeklodser kan gøre!

Med composable commerce vælger du en ‘best of breed’-tilgang til din it-arkitektur. Tekniske komponenter og forretningslogikker bliver splittet i mindre byggeklodser. De kan derefter sammensættes, tilpasses og kombineres, så du opnår en skræddersyet e-handelsoplevelse, der er tilpasset netop dine og dine kunders behov.
Når behovene ændrer sig, tilføjer, fjerner eller skifter du en eller flere byggeklodser uden, at hele løsningen skal ændres. Den høje grad af agilitet sikrer nemlig, at det er 'nemt' at justere i din løsning.

Og det er noget, der kan være en fordel ift. store enterprise-løsninger, hvor du ofte binder dig til én udbyder og dennes licens - og dermed også dennes muligheder samt begrænsinger. Med composable commerce bliver du uafhængig af enkelte systemer (dog får du flere mindre licenser at holde øje med).  
Composable commerce kan derfor betyde frihed til at forme dit IT-landskab, som det er mest relevant for din forretning. Du kan vælge de specifikke tjenester og teknologier, der passer til dine unikke forretningsbehov. Og du slipper for at betale for funktioner og features, som ikke er relevante for dig - lige nu.

For det kan også ændre sig.
Hvad der var relevant sidste år, vil måske ikke være relevant næste år. Med composable commerce muliggøres derfor en nemmere integration af tredjepartsapplikationer og tjenester, så du hurtigt kan udnytte de nyeste tekniske fremskridt og tilpasse dig skiftende kundebehov.

Det kan altså være din mulighed for virkelig at skille dig ud på den konkurrenceprægede digitale markedsplads at kigge på de forskellige PBC’er, som en composable tilgang kan bestå af.

 

Alle byggeklodserne kommer i små PBC-pakker

PBC’er eller ‘Packaged Business Capabilities’ refererer til en gruppering af microservices og best-of-breed-systemer, som understøtter forskellige dele af en forretningsmodel. PBC’er er derfor applikationer, bygget omkring konkrete funktioner, og som indeholder forretningslogik. Logikkerne er ofte udviklet som separate, uafhængige enheder, og derfor kan de bruges som byggeklodser. 

Lad os skrue ned for kompleksiteten.

PBC'er er som små byggeklodser, der bruges i composable commerce-landskabet.
Forestil dig, at du bygger noget med klodserne. Hver PBC er som en unik klods, der udfører en bestemt opgave. Det kan fx være at styre en kurv i en online shop eller at håndtere betalinger. Med composable commerce kan du vælge de nøjagtige klodser, du har brug for og sætte dem sammen for at opbygge din e-handelsløsning. PBC'er eller byggeklodser gør det derfor nemt at sammensætte den e-handelsløsning, der passer bedst til din virksomhed.

Kendte PBC’er kan være:

Med PBC’er udnyttes altså allerede eksisterende, testede og dokumenterede forretningslogikker. Det betyder en besparelse på tid og ressourcer, da du ikke selv behøves at udvikle hver enkelt forretningsfunktion. I stedet vælger du de bedste værktøjer med tanke på, at de i fremtiden muligvis skal erstattes.

Og du opbygger en omstillingsparat forretning, så du slipper for at sidde fast i en løsning, der ikke ‘bare lige sådan’ kan ændres.

 

Der er ingen manual - er det en udfordring ved composable commerce?

Som med en specialbygget PC kræver composable commerce et højere niveau af teknisk kompetence for at sikre, at de rigtige byggeklodser er samlet. Når det lykkes, er der mange fordele at drage nytte af, men det er også noget, der er forbundet med flere udfordringer.

Her er nogle af de væsentligste, som du bør tage højde for:

Kompleksiteten
Des flere forskellige PBC’er der integreres, des mere avanceret bliver løsningen at arbejde med. Det kræver derfor ofte en del teknisk ekspertise og afsatte ressourcer at administrere samt vedligeholde de forskellige elementer - både hver for sig, men også i forhold til de mange integrationer.

Integrationerne
Integrationerne kan også være udfordrende at nå i mål med. Måske findes der ikke en ud-af-boksen integration mellem systemerne, da hvert system kan have sit eget sæt af API'er og datastrukturer. Og det betyder, at der kan være behov for et omfattende udvikler-arbejde. Det er nemlig vigtigt, at de forskellige byggeklodser fungerer strømlinet sammen, når du vil opleve succes med din composable tilgang.

Det kan desuden være udfordrende at håndtere kompatibiliteten mellem de forskellige systemer, når der er opgraderinger eller ændringer. Det er derfor altid en fordel at vælge systemer, der på forhånd er kompatible.

Sikkerheden
Når mange forskellige systemer kombineres, er der mindst lige så mange forskellige metoder ift. sikkerhed, du skal forholde dig til. Det er altid vigtigt at beskytte data og dermed forhindre sikkerhedsbrud, når du vil bibeholde tilliden hos dine kunder.
Hver gang du tager en ny byggeklods til dig, bør du derfor orientere dig i brugen af den data.

Skalering
Det kan være en kompleks øvelse af skalere med en composable løsning. Måderne, de mange forskellige byggeklodser skalerer på, kan nemlig være forskellige, og det kan derfor være svært at sikre, at de vokser i overensstemmelse med både din forretning og hinanden.

Omkostningerne
Selvom det i nogle henseende kan føre til besparelser at vælge en composable løsning, kan det i andre tilfælde også være et omkostningstungt valg. Det gælder særligt, når der skal administreres og vedligeholdes en lang række forskellige systemer, men også når der jævnligt skal foretages udskiftninger, som igen kræver nye processer for integration, administration og vedligehold.

Uoverskueligheden
Når der er så mange forskellige systemer at vælge mellem til en composable løsning, kan det være svært at vælge korrekt. Det betyder, at der nemt kan tages forkerte og unødvendige systemer i brug, og det fører til en mere ineffektiv løsning.

Composable commerce er altså en kompleks løsning ift. en traditionel alt-i-en platform - det er ikke bare Duploklodserne, du bygger med, men klodserne til et af de største LEGO-sæt nogensinde (måske Eiffeltårnet, som består af 10.001 klodser).

 

Miks og MACH dig til din egen unikke e-handelsoplevelse

Ud over PBC’er (Packaged Business Capabilities) består composable commerce også af et underliggende fundament, MACH-principperne. Og det er netop MACH, som gør composable commerce til en fremtidssikker løsning, hvor hver enkelt byggeklods er sin egen microservice, der kommunikerer via API'er.

MACH dækker over hhv.; Microservices, API-first, Cloud-native og Headless.

Microservices
Microservices er små uafhængige stykker af kode, der hver især varetager en specifik opgave i din løsning. Når du udvælger de specifikke funktioner, som din løsning skal bestå af, sammensættes efterfølgende de microservices, som passer dertil.
Og PBC’er bygges derefter op om de microservices, som skal fungere sammen.

API-first
API’er gør det muligt for dine systemer at tale sammen på tværs af backend, frontend og mellem dine PBC’er. Det er derfor vha. API’er, at din løsning bliver fleksibel, så du sikrer, at én ændring eller fejl i systemet ikke påvirker hele systemet.
Sker der en fejl i fx søgefunktionen, kan resten af din løsning sagtens køre videre uden påvirkning.

Cloud-native
Ved at være hostet i skyen får du mere kraft og sikkerhed.
Har du fx et godt tilbud til Black Friday, vil din kurv-funktion blive spidsbelastet, mens søgefunktionen stort set ikke anvendes. Med composable commerce og MACH kan du skalere den enkelte funktion efter behov.

Headless
Når en løsning er headless, er frontend og backend ikke koblet sammen. De ‘taler’ i stedet sammen gennem API’er, og det giver dig frihed til at udvikle i backenden og samtidig designe i frontenden. Det gør det lettere at lave ændringer, tests eller justeringer, og derfor vil du opleve en kortere time-to-market for nye produkter, digitale initiativer, features og designs.

 

Composable commerce vs. headless commerce

Og så tænker du nok; ‘er composable commerce og headless commerce ikke bare det samme?’
Svaret er; ‘ikke helt’.

Et headless commerce (som fx Umbraco Heartcore) er dog altid et rigtig godt udgangpunkt for composable commerce. Vil du gerne teste, om composable commerce er en god løsning for din virksomhed, kan du således tage de første skridt med en headless løsning.

Composable commerce og headless commerce er to forskellige tilgange til udvikling af moderne e-handelsplatforme, og de har hver deres unikke karakteristika og fordele.

Headless commerce var den grundlæggende, innovative teknologi, der introducerede adskillelsen mellem frontend og backend, og som gjorde det muligt at opnå større fleksibilitet med bl.a. design, mens composable commerce er en videre udvikling af teknologien. Den føjer et ekstra lag på ved også at tillade en virksomhed at nedbryde sin handelsplatform i individuelle tjenester (PBC’er).

I et headless system er det desuden typisk sådan, at frontend-systemet er afhængig af en enkelt backend. I et composable system kan hver PBC fungere uafhængigt. Composable commerce tilbyder derfor en højere grad af modularitet, hvilket betyder, at virksomheder kan sammensætte og tilpasse deres e-handelsløsning ved at vælge de nøjagtige byggeklodser, de har brug for.

Composable commerce giver i højere grad virksomheder mulighed for at tilpasse deres e-handelsoplevelse samt hurtigt tilpasse sig ændrede kundebehov. Samtidig er headless commerce mere velegnet til virksomheder, der ønsker at adskille deres frontend med deres backend, men som ikke nødvendigvis behøver den samme grad af modularitet.

 

Kontakt os nu